Loading
88k
1390
508
3857
Loading...
Loading...
Loading...
Clear Filter
Δ # Participants Score Submission Trend Amazon KDD Cup 24: Understanding Shopping Concepts
Weight: 1.0
Amazon KDD Cup 24: Shopping Knowledge Reasoning
Weight: 1.0
Amazon KDD Cup 24: User Behavior Alignment
Weight: 1.0
Amazon KDD Cup 24: Multi-Lingual Abilities
Weight: 1.0
Amazon KDD Cup 24: All-Around
Weight: 1.0
01
  Innova
14.000
Loading...
2 0.714 7 0.543 0.62 2 0.611 2 0.652
02
15.000
Loading...
5 0.692 3 0.586 2 0.613 2 0.611 3 0.645
03
  SZU_LLM
19.000
Loading...
3 0.703 6 0.547 5 0.585 0.615 4 0.638
04
  sesame
22.000
Loading...
0.746 4 0.578 3 0.611 - 0.677
05 yihao1111 32.000
Loading...
6 0.689 9 0.532 7 0.561 4 0.561 6 0.597
06
33.000
Loading...
7 0.663 2 0.602 6 0.573 - 5 0.61
07
36.000
Loading...
10 0.616 5 0.574 9 0.484 5 0.438 7 0.544
08
44.000
Loading...
4 0.701 0.661 - - -
09 xcc_forsaken 56.000
Loading...
- - 4 0.593 - -
10
60.000
Loading...
8 0.642 - - - -
10
  kkk
60.000
Loading...
8 0.642 - - - -
10 Tonyparker 60.000
Loading...
- 8 0.538 - - -
10
  ihun
60.000
Loading...
- - 8 0.558 - -