Loading
87.1k
1702
383
3591
Loading...
Loading...
Loading...
Clear Filter
Δ # Participants Score Submission Trend Meta KDD Cup 24 - CRAG - Retrieval Summarization
Weight: 1.0
Meta KDD Cup 24 - CRAG - Knowledge Graph and Web Retrieval
Weight: 1.0
Meta KDD Cup 24 - CRAG - End-to-End Retrieval-Augmented Generation
Weight: 1.0
01
  db3
3.000
Loading...
0.204 0.3 0.3
02
6.000
Loading...
2 0.165 2 0.165 2 0.124
03
15.000
Loading...
9 0.081 3 0.153 3 0.087
04
  DMIR
18.000
Loading...
6 0.087 5 0.087 7 0.028
05
  APEX
25.000
Loading...
10 0.072 10 0.063 5 0.071
06
  5the4th
26.000
Loading...
15 0.057 5 0.087 6 0.031
07
  Future
27.000
Loading...
14 0.06 9 0.066 4 0.08
08
  Tatter
43.000
Loading...
21 0.033 14 0.051 8 0.015
09
  STAIR
46.000
Loading...
20 0.036 18 0.018 8 0.015
10
47.000
Loading...
13 0.063 21 0.0 13 0.0
11
48.000
Loading...
18 0.039 17 0.033 13 0.0
12
54.000
Loading...
28 0.006 16 0.039 10 0.009
13
  pinchos
57.000
Loading...
28 0.006 19 0.006 10 0.009
14 jax_yu 61.000
Loading...
28 0.006 21 0.0 12 0.006
15 TieMoJi 62.000
Loading...
3 0.105 12 0.054 47 -0.232
16 li_mark 63.000
Loading...
16 0.054 12 0.054 35 -0.019
17
68.000
Loading...
34 0.0 21 0.0 13 0.0
17
68.000
Loading...
34 0.0 21 0.0 13 0.0
17
68.000
Loading...
34 0.0 21 0.0 13 0.0
17 kehan_yin 68.000
Loading...
34 0.0 21 0.0 13 0.0
17
  TAI
68.000
Loading...
34 0.0 21 0.0 13 0.0
17
  Arun
68.000
Loading...
34 0.0 21 0.0 13 0.0
17 minhnp2306 68.000
Loading...
34 0.0 21 0.0 13 0.0
17
  dut_qi
68.000
Loading...
34 0.0 21 0.0 13 0.0
17
  Olive_0
68.000
Loading...
34 0.0 21 0.0 13 0.0
17
68.000
Loading...
34 0.0 21 0.0 13 0.0
17
  YAMALEX
68.000
Loading...
34 0.0 21 0.0 13 0.0
17 mohanty 68.000
Loading...
34 0.0 21 0.0 13 0.0
17
  ETSLab
68.000
Loading...
34 0.0 21 0.0 13 0.0
17
68.000
Loading...
34 0.0 21 0.0 13 0.0
17
  Hermes
68.000
Loading...
34 0.0 21 0.0 13 0.0
18 sk2020 115.000
Loading...
81 -0.069 21 0.0 13 0.0
19
  UM6P
122.000
Loading...
70 -0.03 14 0.051 38 -0.074
19
122.000
Loading...
88 -0.075 21 0.0 13 0.0
20
  Ssrhgjz
127.000
Loading...
34 0.0 52 -0.102 41 -0.105
21
139.000
Loading...
34 0.0 57 -0.198 48 -0.257
22
  LexiXu
140.000
Loading...
6 0.087 4 0.096 -
23
150.000
Loading...
10 0.072 10 0.063 -
23
150.000
Loading...
12 0.069 8 0.075 -
24
  Anti
154.000
Loading...
17 0.045 7 0.078 -
25
162.000
Loading...
72 -0.036 45 -0.045 45 -0.136
26 helencheung 164.000
Loading...
77 -0.06 47 -0.066 40 -0.099
26
164.000
Loading...
- 21 0.0 13 0.0
27
165.000
Loading...
69 -0.024 60 -0.345 36 -0.022
28
168.000
Loading...
74 -0.045 55 -0.183 39 -0.084
29 yly01 169.000
Loading...
26 0.015 - 13 0.0
30
171.000
Loading...
81 -0.069 48 -0.069 42 -0.115
31 s.z 177.000
Loading...
28 0.006 19 0.006 -
32
179.000
Loading...
28 0.006 21 0.0 -
33
  LMU_ADL
183.000
Loading...
88 -0.075 49 -0.075 46 -0.146